LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zaproszenie do złożenia oferty

4 sierpnia 2022

Zaproszenie do złożenia oferty OREW


Zaproszenie do złożenia oferty

3 sierpnia 2022

Zaproszenie do złożenia oferty


Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015”

6 listopada 2016

Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015” Ogłoszenie1082014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał nr 1 – projekt umowy Załącznik nr 2,3,4,5. do SIWZ Załącznik nr 6


Odpowiedź na zapytanie oferentów dot. Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015″

6 listopada 2016

Odpowiedź na zapytanie oferentów dot. Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015″ odpowiedź_na z_zapytanie


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6 listopada 2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2015/2016″

6 listopada 2016

Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2015/2016″ SIWZ dowóz uczniów2015 Umowa(projekt) zał. nr 1 do umowy Załącznik nr 2 formularz ofertowy Załącznik nr 3 załącznik nr 5 załącznik nr 4 zał. nr 6 Załącznik nr 7 Sprostowanie do SIWZ


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 listopada 2016

SKMBT_C454e15081914230